Humanistic Community

Humanistic Community

2018 — Kindom Wei Shan Jiu Project

2018 — Kindom Hu Shui Ying Project

2017 — Kindom Ai Yue Project

2017 — Kindom Fengshang Project

2017 — Kindom Tian Yu Project

2016 — Kindom Jun Yue Project

2015 — Kindom Ding Ji Project

2015 — Kindom Ding Jie Project

2015 — Kindom Tian Jiao Project

2014 — Kindom Jie Shi Project

2014 — Kindom Tian Zun Project

2012 — Kindom Ding Hua Project

2012 — Kindom Qingshui Apartment Project

2011 — Kindom Ding Feng Project

2010 — Beautiful Taipei Project

2010 — Kindom Zhongyan Project

2008 — Beautiful Guilin Project

2007 — New World Project

2007 — Jing Shangjing Project

2007 — Kindom Yuanjian Project